OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Groene logistiek, telt de economische realiteit nog wel voor Europa?

Bron : OTM - Willem Buitenkamp 08/02/2012

In hun grote drang om de CO2 uitstoot te verminderen en dit voor een heel groot deel te willen bereiken door het wegvervoer zwaar te bestraffen en modaliteiten zoals waterwegen en spoor onevenredig te bevoordelen, lijken de Europese Commissie en delen van het Parlement, de economische realiteit klaarblijkelijk volledig uit het oog te verliezen.

We hoeven het niet nog eens uit te leggen waarom het wegvervoer een grote rol speelt en blijft spelen in de economie van de meeste actoren in handel en industrie. Slechts een deel van de te vervoeren goederen is economisch en tijdmatig geschikt voor het vervoer per spoor en/of water. Verladers zullen deze modaliteiten echter zeker en vast (versterkt) blijven gebruiken, maar het wegvervoer verketteren is een stap te ver.

In het Trans Europese Netwerk-Transport (TEN-T), welke mede wordt herzien in het kader van een programma genaamd Connecting Europe Facility (CEF) worden grote bedragen beschikbaar gesteld voor 101 voorlopig geïdentificeerde netwerk corridors of secties, maar u raadt het al: 75 zijn rail - en 26 water gerelateerd. Geen enkele wegcorridor in CEF terwijl de Commissie toch eerder verklaarde dat alle modaliteiten qua infrastructuur ontwikkeld moeten worden!

Ook het zojuist uitgebrachte rapport van het EU Milieu Comité stelt dat, tot 2025, in de transportsector, een verbeterde brandstof efficiency de belangrijkste drijfveer om CO2 uitstoot te verminderen, moet zijn. Voorbeelden van flankerende maatregelen die ze daarbij geven, duiden voornamelijk op het wegtransport zoals het tegengaan van congestie en luchtvervuiling en heffingen voor het gebruik van de infrastructuur en dat alles via slimme taxaties. De verladers kunnen dus ook in die visie hun beurs trekken voor de goederen die ze via de weg zullen laten vervoeren. De kunst is om Europa er voortdurend op te wijzen dat het wegvervoer noodzakelijk is én zal blijven en een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een gezonde bedrijfseconomie.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1