OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Wijziging toegestane snelheid op de Nederlandse snelwegen

Bron: OTM - Nik Delmeire - 29/08/12

Vanaf 1 september 2012 is de wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) van kracht waarin is vastgelegd dat op snelwegen in Nederland (de A-wegen) de maximumsnelheid 130 kilometer per uur is.Borden langs en boven de weg informeren de weggebruiker vanaf die dag als er uit het oogpunt van verkeersveiligheid, milieu of geluid een lagere snelheid geldt.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het gewijzigde RVV 1990 verricht Rijkswaterstaat samen met aannemers langs de Nederlandse snelwegen voorbereidende werkzaamheden voor de overgang naar het nieuwe snelhedenbeleid.

Nieuwe snelheden

Vrijdag 31 augustus staan de nieuwe snelheden op de trajecten vast. Na verwerking van de ingediende zienswijzen worden die dag de verkeersbesluiten gepubliceerd voor de trajecten waar wordt afgeweken van de nieuwe wettelijke norm in het RVV.

Dan start ook een brede publiekscampagne om de weggebruiker over de toegestane snelheden op de Nederlandse snelwegen te informeren. In de nacht van 31 augustus op 1 september zijn wegwerkers in touw om nieuwe borden langs de wegen zichtbaar te maken voor de weggebruikers.

Startschot

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) geeft vrijdagmiddag 31 augustus tijdens een bijeenkomst met medewerkers van Rijkswaterstaat en de aannemer het startschot voor deze operatie. Bij de grensovergang Zandvliet (Noord-Brabant) onthult zij het nieuwe grensbord met de maximum snelheden in Nederland en staat zij met de wegbeheerder stil bij de uitrol van het nieuwe snelhedenbeleid.

Vanaf 1 september is er meer informatie te vinden op deze site en op www.vananaarbeter.nl

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1