OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

KM heffing..... GEEN oplossing

Bron: OTM - Roger van Den Bossche - 25/09/12

De kilometerheffing die de Vlaamse regering wil invoeren, is naast de diverse toeslagen waarmee de industrie nu al geconfronteerd wordt een bijkomende belasting voor de transportsector, die geen oplossing biedt voor de dagelijkse files.

Men is overtuigd hierdoor het vrachtverkeer te verminderen, men vergeet echter dat het huidig vrachtverkeer tot doel heeft om in de massale behoeftes die wij als consument hebben te voorzien. Een vrachtwagen die voor zijn “plezier” op de baan rijdt bestaat niet. Voorliggende maatregel kan en zal alleen de kosten van het vervoer verhogen en geen enkele oplossing bieden aan het huidig file / milieuprobleem.

Kosten die vaak door de dienstverlener zullen doorgerekend worden aan de opdrachtgever! Deze opdrachtgever kan de kosten dikwijls niet verder doorrekenen gezien de langdurende contracten met hun klanten. Dit betekent hogere interne kosten met alle gevolgen voor onze concurrentiekracht. Indien de kosten toch worden doorgerekend, betaalt de consument.

Sowieso wordt iemand, na een reeks andere (stijgende) kosten zoals, “security”, “Maut”, overzetkosten, congestiekosten in de havens, enz., nogmaals het slachtoffer.

OTM denkt dat het zoeken naar structurele oplossingen in verband met ruimere openingstijden (70% van huidig verkeer tussen 6 uur en 21 uur), het promoten van “duurzaamheids’projecten met het consolideren en bundelen van goederenstromen, nacht- stadsdistributie, alternatieve vervoermiddelen, betere benutting van de infrastructuur, enz. meer kunnen bijdragen dan het invoeren van (gemakkelijke) kosten verhogende maatregelen. Bovendien moet men er zich van bewust zijn dat de fameuze laatste kilometer zo goed als steeds via de weg verloopt. Door kilometerheffing het verkeer via de weg verminderen heeft dus zijn limieten.

Alle bovengenoemde actiepunten maken ook deel uit van VIA projecten, men moet nu eens de moed opbrengen om na de ontelbare studies op dat gebied deze in de praktijk te brengen. Ook de EU zou zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen door een eenvormig systeem in te voeren in de verschillende lidstaten, wat nu overgelaten wordt aan de willekeur in de landen.

Dit is de grote uitdaging voor de volgende jaren.

Men wil de openbare opinie doen geloven dat deze maatregel het fileprobleem op onze autostrades en gewestwegen zou aanpakken. Principieel wil de overheid niet dat de Belgen meer betalen, maar een evenredige vermindering van de verkeersbelasting stuit op verzet van Europa, wat erop neerkomt dat uiteindelijk de “automobilist’ of anders gezegd “ de consument” de rekening zal betalen!

Wordt het dus een (zoveelste) operatie om de staatskas op een eenvoudige en gemakkelijke manier te spijzen naast de jaarlijkse diverse taksen en accijnzen die nu al betaald worden? We hopen van niet!

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1