OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Nieuwe versies van ADR, RID en ADN ook van toepassing op intra-Europees transport van gevaarlijke goederen

Bron: Kluwer - Vrachtinfo - nr 164

Met richtlijn 2012/45 maakt de Europese Commissie de laatste versies van de internationale overeenkomsten op het vervoer van gevaarlijke goederen van toepassing op het vervoer binnen de EU-lidstaten en tussen de EU-lidstaten onderling.

Het gaat om de versies die op 1 januari 2013 in werking zijn getreden:

- het ADR. Dat is de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’;

- het RID. Dat is het ‘Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor’; en

- het ADN. Dat is de ‘Europese Overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren’.

Het ADR en het ADN werden gesloten in de schoot van de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties (UNECE). Het RID kwam tot stand binnen het OTIF, een vereniging van Europese spoorwegondernemingen (OTIF staat voor ‘Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail’). De 3 overeenkomsten worden om de 2 jaar bijgewerkt. En aangezien de laatste versie dateert van 1 januari 2011, zijn sedert 1 januari 2013 de 3 geactualiseerde versies in werking.

De Europese richtlijn op het vervoer van gevaarlijke goederen is in principe alleen van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het spoor en de binnenwateren, binnen, en tussen de EU-lidstaten. De richtlijn is ook van toepassing tijdens het laden en lossen, op de overbrenging van goederen naar een andere vervoersmodus, en op elk noodzakelijk oponthoud tijdens het vervoer. Door de internationale voorschriften ook van toepassing te verklaren op het intra-Europese vervoer, zorgt de EU voor eenvormige regels voor alle vormen van transport.

De Europese richtlijn bevat wel een aantal uitzonderingen, onder meer voor vervoer in uitzonderlijke omstandigheden en voor vervoer dat uitgaat van het leger.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat zij ten laatste op 30 juni 2013 aan de nieuwe bepalingen voldoen. Traditioneel geldt voor de nieuwe versies van de 3 internationale overeenkomsten een overgangstermijn van 6 maanden. In dit geval dus 1 januari tot 30 juni 2013.

Bron: Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012 tot tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (art. 8 van de Richtlijn op het Transport van Gevaarlijke Goederen), PB L 332 van 4 december 2012 p. 18

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1