OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Verladersstandpunt cabotageplannen Europese Commissie

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 25/01/13

Na een uitgebreide bevraging onder de belanghebbenden, een gedetailleerd advies van de zogenaamde commissie van ‘wijze mannen’ en interne beraadslaging organiseerde de Europese Commissie verleden week een laatste belanghebbenden hoorzitting over dit belangrijke onderwerp.

De Commissie presenteerde een vijftal scenario’s waarover de talrijke aanwezigen zich konden uiten. De Europese verladers (ESC), vertegenwoordigd door Willem Buitenkamp van OTM, presenteerden tevens hun standpunt.

Cabotage, oftewel het gereguleerd uitvoeren van transporten op het grondgebied van een andere lidstaat bestaat al sinds 1992. Het totale aandeel cabotage volgens Eurostat, afhankelijk per lidstaat, loopt op tot zo’n 5% van het totaal binnenlands vervoer (in België), terwijl het in sommige landen verwaarloosbaar is. Initieel werd 2014 gezien als het jaar waarop er een volledig vrije cabotagemarkt zou moeten zijn, maar uit ‘voortschrijdend inzicht’ blijkt dat dit een moeilijk haalbare kaart is, ondermeer omdat er op vele vlakken geen harmonisatie is, waardoor het ‘level playing field’ ontbreekt.

Onder de naam Policy Packages (PP’s) werden 5 scenario’s gepresenteerd die in zwaarte van beleid varieerden. Ter plaatse introduceerde IRU namens de Europese wegvervoerders een 6e versie welke overigens niet veel bijval kreeg. Namens ESC verklaarde Willem Buitenkamp dat, ofschoon de verladers volledig vrije cabotage nastreven, het duidelijk mag zijn dat een gelijk speelveld in alle landen een ‘must’ is, of dat nu op het gebied van controles, boetes, sociale wetgeving of uitleg van de huidige regelgeving is. Eén gelijk Europa moet het doel zijn.

Harmonisatie is daarbij dus in feite een ultieme vereiste en op grond daarvan drong hij er bij de Commissie op aan hieraan hard te werken om zodoende dit gelijke speelveld te creëren, hetgeen ook zeker de economische doelen van verladers ten dienste zal zijn. In dat verband werd PP1, die een zestal flankerende maatregelen met zich brengt, door ESC, op dit moment, als beste gezien. Die maatregelen zijn ondermeer: het opheffen van de 3 ritten in zeven dagen (wordt onbeperkt), het uitklaren van onduidelijke paragrafen in de Verordening, uitbreiding van toegang tot de ERRU (Europese registratie van wegvervoerders) voor controleurs en een uitgebreider gebruik van digitale tachograafdata om bijvoorbeeld het binnen- en buitengaan van een land en de start en einde van de cabotageperiode te kunnen bepalen.

ESC werkt in dit verband aan een positioneringsdocument welke één dezer dagen het licht zal zien en vervolgens aan de Europese Commissie zal worden aangeboden terondersteuning van hun standpunt.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1