OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

NIEUW
Het Belgische accijnslandschap is uitermate versnipperd. Naast de regelgeving ter uitwerking van de Europese basisrichtlijn 2008/118/EG bestaan er tal van bijzondere regelgevingen die de productie, opslag, verzending en gebruik van de zogenaamde communautaire accijnsgoederen (alcohol, tabak en energieproducten en elektriciteit) beheersen. Verder kent België nog specifieke bepalingen inzake de nationale accijnsgoederen en de met accijnzen gelijkgestelde verpakkingsheffing.
Een grondige kennis van de basisregels inzake accijnzen is onontbeerlijk wanneer men in de bedrijfsvoering met dergelijke producten geconfronteerd wordt.
Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij het EU- en Belgische accijnslandschap, met bijzondere aandacht voor de communautaire en nationale accijnsgoederen, en hun respectievelijke schorsingssystemen.

Waar en wanneer

Dinsdag 14/05/19  in Gent-Nazareth, Van der Valk Hotel Nazareth, 1 dag van 9 tot 17h

schrijfnuin

otm newDe douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt!
De implementatie van het douanewetboek van de Unie is volop aan de gang. We krijgen meer zicht op de implicaties van de Brexit, de inwerkingtreding van nieuwe vrijhandelsakkoorden, ...
Tijdens deze infonamiddag geven we u een overzicht van thema’s waar ondernemingen die in 2019 en 2020 met douane bezig zullen zijn zoal van op de hoogte moeten zijn.
De inhoud en topics worden aangepast in functie van de actualiteit!
Naast deze uiteenzetting, is het de bedoeling er een interactieve sessie van te maken, waarbij voldoende ruimte wordt voorzien om vragen te stellen en uw ervaringen en bezorgdheden met ons en andere marktspelers te toetsen.

Locatie en datum: Dinsdag 26/3/2019 - 14u-18u
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

schrijfnuin

BCCL Brexit Douane opleidingOm ook in de toekomst optimaal met het Verenigd Koninkrijk te kunnen handelen, is het voor ondernemingen onontbeerlijk om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn op deze ingrijpende wijziging in het handelslandschap.

Met dit oogmerk organiseert BCCL op 31 januari in Gent-Nazareth een bijzondere infosessie volledig gewijd aan het Brexit-thema, waarbij verschillende aspecten van de Brexit toegelicht zullen worden met een bijzondere focus op de mogelijke implicaties inzake douane, handel, BTW en supply chain.

Daarbij wordt zowel naar de situatie in geval van een 'no-deal' als naar de gevolgen van een toepassing van het voorliggende draft Brexit-akkoord gekeken. U kan zich hier registreren

otm newHet standaard douaneproces is een vaak kostelijk en tijdrovend gebeuren. Er bestaan evenwel vele mogelijkheden om dit proces te optimaliseren en te vereenvoudigingen.

Het gaat daarbij zowel om het uitsparen van invoerrechten als om het vlot en efficiënt laten verlopen van de aangifteprocedure.

Deze opleiding heeft als doel de deelnemer wegwijs te maken in de veelheid aan voorhanden zijnde mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor de voordelen en verplichtingen die voor elk van hen gelden.

Een aantal van de concepten die nader toegelicht worden zijn de actieve veredeling, het douane-entrepot, de transitregeling, de passieve veredeling, tijdelijke opslag, inschrijving in de administratie van de aangever, vrijstelling van kennisgeving, laad- en losplaats, toegelaten afzender/ontvanger, uitstel van betaling, verlaging van de borgstelling, etc.

Waar en wanneer

Dinsdag 27 november 2018
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

meteen inschrijven

otm newDeze opleiding focust zich volledig op het correct (laten) opmaken van douaneaangiften.

Aandacht wordt besteed aan de diverse gegevens die op een douaneaangifte moeten voorkomen en de bijhorende documenten.
Daarbij wordt vertrokken vanuit de verschillende vakken van het Enig Document, waarbij wordt stilgestaan bij hun betekenis en de achterliggende gegevens en codes.
Ook wordt stilgestaan bij de moeilijkheden, veel voorkomende fouten, en aansprakelijkheden die daarmee gepaard gaan; om van daaruit te bekijken welke procedurele en andere oplossingen hiervoor bestaan.

De opleiding is daarom zowel relevant voor firma’s die zelf douaneaangiften opmaken, als voor diegenen die hiervoor de hulp van een douaneagent inschakelen.

Waar en wanneer

Dinsdag 20/11/2018
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

meteen inschrijven

De correcte indeling van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur is een must. Deze indeling heeft niet enkel haar belang voor douanedoeleinden (o.a. de bepaling van het correcte bedrag aan invoerrechten), maar speelt eveneens een belangrijke rol op een aantal gerelateerde domeinen.
Een goede beheersing van de regels die rond de indeling van goederen gelden, zal u in staat stellen de ingaande en uitgaande goederenstromen op een correcte wijze te behandelen.

Waar en wanneer 

Dinsdag 25/9/2018
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas
Donderdag 15/11/2018
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

Meteen inschrijven

otm newVoor het correct bepalen van de rechten bij invoer is het belangrijk dat een correcte waarde voor de goederen wordt gehanteerd.

Maar wat is de waarde van goederen voor douanedoeleinden?
Al te vaak wordt verkeerdelijk de factuurprijs zonder meer gehanteerd, zonder rekening te houden met de geldende beperkingen, verplichtingen tot bijtelling of mogelijkheden tot vermindering.
En wat moet u als onderneming doen indien er geen bruikbare verkoopprijs voor de goederen beschikbaar is, of wanneer uw klant u vraagt een zogenaamde pro-forma factuur op te stellen?

Tijdens deze opleiding komen de diverse regels en methodes die spelen bij de berekening van de waarde voor douanedoeleinden, zowel bij invoer als bij uitvoer, aan bod.

Beheersing van informatie is de boodschap.

Waar en wanneer 

Dinsdag 03/12//2018
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

meteen inschrijven

Deze opleiding biedt de deelnemer een praktische kijk op de diverse indirecte fiscale aspecten die komen kijken bij de internationale handelingen van een onderneming.
BTW en douanerechten nemen een belangrijke plaats in de fiscale opbrengsten van de overheid. Tegelijkertijd wordt het takenpakket van de douane-administratie en daarmee ook de verplichtingen van de ondernemingen die actief zijn op het vlak van de internationale handel, er niet minder op.

Waar en wanneer

Donderdag 7/2/2019
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

meteen inschrijven

De oorsprong van goederen –
Commerciële en fiscale impact van de oorsprong
Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument wordt, is het belangrijk de wetgeving te beheersen.
De Europese Unie heeft een aantal vrijhandelsakkoorden afgesloten en zal er nog een aantal nieuwe afsluiten. Een helder begrip van die akkoorden zal u ook de gelegenheid geven van hun voordelen te kunnen genieten, zowel bij import als bij export.

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van de UCC (Union Customs Code) op 01/05/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.
Deze opleiding houdt rekening met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk.

Waar en wanneer 

Donderdag 22/11/2018
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

meteen inschrijven

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 01/05/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.
Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk.

Waar en wanneer

Donderdag 11, 18 en 25/10/2018
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

meteen inschrijven

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1