OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Samenwerking gaat de versnippering tegen!

O.T.M. en haar opleidingspartner BCCL zullen vanaf het najaar 2010 samen met Portilog en VIB opleidingen aanbieden. Zowel met VIB als met Portilog werden hieromtrent overeenkomsten gesloten.

Portilog , opleidingsverstrekker voor havengebonden en logistieke ondernemingen, en O.T.M./BCCL zullen in een eerste fase gezamenlijk initiatieven ontwikkelen die buiten het respectievelijke aanbod van ieder  van de organisaties vallen. Andere opleidingen, zoals modulaire avondcursussen, bedrijfscursussen, … kunnen door de leden van de respectievelijke organisaties bijgewoond worden aan ledentarief. In een latere fase wordt bekeken in welke mate gelijklopende programma’s kunnen samensmelten.

Met het VIB , Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek , werd overeengekomen dat zij een aantal opleidingen uit het O.T.M./BCCL pakket aan hun leden zullen aanbieden. Omgekeerd zullen O.T.M./BCCL ook een aantal lopende VIB-opleidingen in hun totaalpakket opnemen. In een latere fase zal bekeken worden welke gezamenlijke initiatieven kunnen ontwikkeld worden .

Door gebruik te maken van de sterktes van iedere organisatie zullen deze overeenkomsten met zekerheid een meerwaarde brengen voor iedere partij.

De samenwerking past volledig in de strategie van O.T.M. Door bundeling van de krachten in plaats van  versnippering zullen hoogwaardigere opleidingen aangeboden worden, wat een ernstige bijdrage betekent tot “slimmere logistiek”.

Voorts pleit O.T.M. reeds jaren voor een nauwere samenwerking tussen Verladers en Logistieke ondernemingen. Specifiek de samenwerking O.T.M./BCCL – Portilog toont aan dat dit ook kan.

Tot slot beschouwen O.T.M. en BCCL deze vorm van samenwerking met VIB en Portilog als een erkenning van de kwaliteit van de prestaties die op het vlak van opleidingen geleverd werden

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1