OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Gemeenschappelijke vergadering van ESC Modal Councils

GLECBron: OTM - Willem Buitenkamp - 17/10/14

De modal councils Inland Transport and Rail hielden op 18 september een gezamenlijke vergadering. European Shippers' Council heeft een aantal van deze modal councils, die elk een deel van de transportsector bestrijken. Aan de vergaderingen wordt veelal deelgenomen door nationale verladersorganisaties, daarnaast door zogenaamde 'corporate members' en tenslotte door organisaties die ESC-lid zijn vanwege hun betrokkenheid met logistiek.

De Zweedse verladersorganisatie gaf inzicht in de situatie na de verkiezingen aldaar en kon melden dat er sterk wordt nagedacht over een kilometerheffing voor het wegtransport. Een deel van de opbrengsten, zo'n 400 miljoen euro zal worden besteed aan investeringen in de spoorinfrastructuur. Daarnaast werd hun sterke vrees uitgesproken dat de zwavelrichtlijn voor o.m. de Baltische zee per 1 januari 2015 zou kunnen leiden tot een omgekeerde modal shift, dus weg van het water en terug naar het wegvervoer.
Frankrijk deed verslag van de ontwikkelingen op het gebied van de Ecotaks. Een behoorlijk gereduceerd network zal de oorspronkelijke planning vervangen, maar de verwachte opbrengst zal nog altijd 560 miljoen euro zijn. 200 miljoen euro daarvan zullen echter naar de zakken van de operator Ecomouv gaan.

België rapporteerde over de trage gang van zaken in Vlaanderen met betrekking tot de proef met EMS (European Modular System) ofwel de ecocombi's. De toegangsregels zijn te zwaar gebleken en er wordt een revisie geëist zodat er meer representativiteit zou komen.
CEPI, de Europese organisatie voor de papierindustrie heeft een eigen document over ladingzekering uitgebracht. Deze is gebaseerd op de norm EN 12195 en is specifiek bedoeld om de vervoerders van papier in allerlei formaat en verpakking te helpen bij de vaststelling van de benodigde zekeringsmiddelen.
De agenda vermeldde voorts een aantal andere onderwerpen waarover gedebatteerd werd zoals de handhaving van de Europese regels in de verschillende lidstaten op het gebied van cabotage en rij- en rusttijden. Ook kwam de nieuwe Belgische maatregel ter sprake die weekendovernachtingen in de cabine van de vrachtwagen verbiedt. Die regel is met name uitgevaardigd om sociale dumping tegen te gaan.

Tevens werd gesproken over de prioritaire lobbyplannen voor 2015 van beide modal councils, ook al met het oog op een nieuw Europees Parlement en de ploeg nieuwe Euro-commissarissen. Het opbouwen van een nieuw netwerk in deze nieuwe situatie hoort daarbij. Alle plannen worden door ESC gebundeld en vormen op die manier een goed overzicht van belangrijke zaken. De te herziene belangrijke richtlijn 'Maten en Gewichten' is nog steeds onder de aandacht en met partners blijft ESC trachten om grensoverschrijdend verkeer met 44 tons combinaties en mogelijk EMS, te realiseren.
Onlangs is ESC toegetreden tot GLEC (Global Emissions Council) en dit orgaan gaf aan de verzamelde vergadering een uitgebreide presentatie over hun werk.

Het railgedeelte handelde ondermeer over de zogenaamde 'unbundling' oftewel het uit elkaar halen van spoorwegoperators en netwerkbeheerders. Gezien de huidige Europese opvattingen lijkt het niet verder nastreven hiervan de meest logische stap. Daarnaast kwam 'inter operabiliteit' en het verspreide vervoer aan de orde. Over de laatste zou Price Waterhouse Cooper al een rapport in opdracht van de Europese Commissie hebben moeten presenteren maar dat laat op zich wachten. Boze tongen beweren dat de uitkomsten niet in lijn met de verwachtingen van de EC liggen en dat er herwerkt moet worden.
Tensotte werd er gediscussieerd over de TEN-T vrachtcorridors die op dit moment met name focussen op spoorvervoer. Samenwerking tussen overheid, verladers en private partners kan helpen om plannen beter te realiseren.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

Xeneta Logo Kl j

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1