OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Explosieve prijsstijging scheepvaart steeds dichterbij

OTM volgt het dossier m.b.t. de nieuwe zwavelnorm op via onze vertegenwoordiging in de Europese Commissie. Hierna leest u het persartikel dat de bezorgdheid van EVO aangeeft. We delen deze bezorgdheid met onze Nederlandse zusterorganisatie.

Nieuwe zwavelnorm op Noordzee stuwt brandstofkosten vanaf 2015 als raket omhoog.

EVO maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen aanscherping van de normen voor zwaveluitstoot door zeeschepen op de Noordzee. In navolging van de Internationale Maritieme Organisatie heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om de uitstootnorm op de Noordzee, Baltische zee en in het Kanaal per 1 januari 2015 te stellen op 0,1% in plaats van de nu geldende 1%. Hierdoor stijgen de kosten van vervoer over zee met 40 procent. Woensdag wordt het voorstel door het Europees Parlement behandeld. De concurrentiepositie van bedrijven en investeringen in Nederland staan hierbij op het spel, aldus EVO.

Volgens de verladersorganisatie zullen de druiven voor met name Noordwest Europese bedrijven zuur zijn. En in het bijzonder voor bedrijven die afhankelijk zijn van het vervoer van laagwaardige grondstoffen of eindproducten over zee, zoals de papier- of staalindustrie, is het concurrentienadeel enorm. Op de Verenigde Staten na voert geen enkel ander continent op 1 januari 2015 de 0,1% norm in. Hierdoor kunnen concurrenten in landen waar deze norm niet geldt straks tegen veel lagere kosten hun producten laten vervoeren. Op lange termijn zullen bedrijven hun kapitaal elders gaan investeren omdat dat meer rendeert. Dit gaat ten koste van kennis en banen in Nederland en de rest van Noordwest-Europa. EVO pleit al langere tijd voor uitstel van de invoering van de maatregel of voor een pakket aan compenserende maatregelen die de zwaarst getroffen ondernemingen, rederijen en verladers, goeddeels schadeloos stellen. Hierbij denkt EVO onder andere aan een subsidieregeling voor de inbouw van zwavelfilters op schepen (scrubbers). Ook benadrukt EVO het belang van goede communicatie vanuit de Commissie richting getroffen bedrijven over subsidiemogelijkheden. Het is nu aan het Europees Parlement om door middel van amendementen het bedrijfsleven tegemoet te komen.

Bron: EVO 18 januari 2012

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1