OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

O.T.M. vertegenwoordigt de Verladers op het Logistiek Platform Antwerpen

Logistiek Platform Antwerpen start met een showcase rond slimme logistiek op een logistiek bedrijventerrein.

Logistiek Platform Antwerpen (LPA) werd officieel opgestart eind december 2009 en is een initiatief van de POM-Antwerpen. Het Logistiek Platform Antwerpen (LPA) heeft gekozen voor de ontwikkeling van een showcase, namelijk een logistiek bedrijventerrein waarop slimme logistiek moet toegepast worden. Een programma van eisen is in de eerste plaats nodig om de handvaten aan te reiken die zullen toelaten om slimme logistiek op een bedrijfs-economische manier in de markt te zetten. Hiervoor worden in het kader van het LPA een vijftal werksessies gepland met verschillende experts in uiteenlopende domeinen

zoals architectuur, cradle-to-cradle, proces- en productdesign, ICT, logistiek en verladers. O.T.M. Belgian Shippers' Council vertegenwoordigt de verladers.
Logistiek is meer dan alleen transport en opslag. Het is een bedrijfsbrede productieondersteunende functie die rechtstreeks de concurrentiekracht van een onderneming bepaalt. Logistiek heeft te maken met de integrale planning, organisatie, besturing, afwikkeling en controle van goederen en diensten en de daaraan verbonden informatievoorziening door de gehele keten: van grondstof tot eindproduct.

De economische crisis die vanaf midden 2008 zichtbaar werd, heeft een "sense of urgency" doen ontstaan bij bedrijven en overheden. Investeringen zijn geschrapt of uitgesteld, en vele bedrijven hebben harde maatregelen genomen om in een moeilijke markt het hoofd boven water te houden. Zowel logistieke operators als verladers beseffen dat "business as usual" niet meer zal werken. Slimme logistiek biedt een oplossing.

Slimme Logistiek

Slimme logistiek beoogt het bekomen van meer toegevoegde waarde en duurzaamheid door een geïntegreerde benadering van locatie, design, stromen en netwerk met een focus op de verhoging van efficiëntie, effectiviteit en decarbonisering. De onderliggende waarde van deze definitie zijn:

  • Het uitwerken en bekomen van een unieke propositie voor Vlaanderen
  • Meer hoogwaardige werkgelegenheid
  • Reduceren van negatieve externe effecten
  • Intensifiëren van ruimtegebruik
  • Stimuleren van ketensamenwerking

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1