OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Top 10 actiepunten voor de Euregio Maas-Rijn

gate4logisticsBron: POM-ERSV Limburg –Economisch raport 2015.1- 10/04/15

Met het witboek 'Analyse en prioritering infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR)' wil "gate4logistics" de bevoegde autoriteiten informeren over het belang van het oplossen van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer via de verschillende transportmodi (weg, water, spoor) om vlot goederenvervoer in de EMR mogelijk te maken. Het studiebureau ARCADIS werd door "gate4logistics" aangesteld om dit in kaart te brengen, te analyseren en te prioriteren.

De studie resulteerde in een prioritering van de actiepunten voor het wegwerken van infrastructuurknelpunten. Hieronder wordt de top 10 van de belangrijkste actiepunten weergegeven:

  1.  Het verbeteren van de verkeersafwikkeling van de A67 autosnelweg tussen Eindhoven en de Duitse grens. Dit zorgt voor een vlottere verbinding tussen Rotterdam en het Ruhrgebied.
  2.  Het aanleggen van een derde spoor op de spoorlijn tussen Aachen en Köln. Een bijkomende spoor zorgt voor meer capaciteit voor het goederenvervoer op deze drukke spoorverbinding voor het personenvervoer.
  3.  Het heractiveren van de IJzeren Rijn tussen Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Deze verbinding zorgt voor een vlottere verbinding voor het goederentransport over het spoor tussen de haven van Antwerpen, de inlandterminals langs het ENA-netwerk en het Ruhrgebied.
  4.  Het aanleggen van de ontbrekende schakel op de autosnelweg A1 tussen Blankenheim en Dreis-Bruck. Het vervolledigen van de A1 zorgt voor een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling op de noord-zuidverbinding tussen Köln en Saarbrücken(Kopenhagen-Madrid).
  5.  Het vervolledigen van de Grote Ring rond Luik. De aanleg van een oostelijke verbinding op snelwegniveau tussen de E40 en de E25 levert belangrijke tijdswinsten op voor het noord-zuid verkeer tussen Maastricht en Luxemburg.
  6.  Het bouwen van een TGV vrachtstation (Railport) op de site van Liège Airport. In het Euro Carex netwerk worden over gans Europa hoge snelheidstreinengebruikt voor goederentransport via luchtvaart. De luchthaven van Luik is op een kruispunt van 2 belangrijke vrachtcorridors gelegen.
  7.  Het verbeteren van de capaciteit op het spoor Kaldenkirchen-Dülken. Het verdubbelen van het enkelspoor verhoogt de capaciteit op de verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf.
  8.  Verbeteren van de N74 Lommel – Eindhoven. De aanleg van de Noord-Zuidverbinding zorgt voor een verbeterde ontsluiting tussen Hasselt en Eindhoven.
  9.  Het aanleggen van een spoorwegterminal in de regio Aken. De mogelijke komst van een spoorwegterminal kan een wijziging in de vervoerswijze keuze ten gunste van het spoorvervoer betekenen en een impuls geven aan de logistieke regio Aken.

Competitiviteit van de Limburgse regio verhogen

Om de competitiviteit van de logistieke sector in Limburg en in de ERM te verhogen en de aantrekkelijkheid van Limburg als ideale vestigingsplaats voor bijkomende logistieke activiteiten te bevorderen, is vlot goederenvervoer via de verschillende transportmodi noodzakelijk. POM-Limburg heeft daarom meegewerkt aan deze realisatie. Bovenstaande punten vormen de basis om de bevoegde overheden te informeren om lobbywerk te voeren om deze knelpunten aan te pakken. Wat dit in de toekomst zal opleveren daar houden wij u verder van op de hoogte.
Voor meer inlichtingen : http://www.logistiekinlimburg.be/fb111fdpc733grz1epz120.aspx

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

Xeneta Logo Kl j

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1