OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

PORTILOG EN O.T.M. GAAN SAMENWERKEN!

Portilog, opleidingsverstrekker voor havengebonden en logistieke ondernemingen, en O.T.M., de Organisatie van Traffic Managers, en haar opleidingspartner BCCL, hebben een samenwerkingsakkoord gesloten. Met de overeenkomst willen beide partijen meerwaarde creëren door gebruik te maken van de wederzijdse sterktes wat betreft docenten, doelgroepen, knowhow en regionale spreiding. In een eerste fase zullen gezamenlijk initiatieven ontwikkeld worden die buiten het respectievelijke aanbod van ieder  van de organisaties vallen.

Bestaande opleidingen zoals modulaire avondcursussen, seminaries, enz. … zullen evenwel door de leden van de betrokken organisaties bijgewoond kunnen worden aan ledentarief. Na evaluatie zal in een latere fase bekeken worden in welke mate en onder welke vorm gelijklopende programma’s kunnen samensmelten.

De samenwerking kadert in een algemene strategie van O.T.M. en Portilog om door bundeling van krachten versnippering tegen te gaan en hoogwaardige, kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden die tegemoetkomen aan de behoeften van de bedrijven en tevens inspelen op de doelstellingen van Flanders Logistics.

O.T.M. en Portilog hopen dat hun samenwerkingsovereenkomst  de samenwerking tussen verladers en logistieke dienstverleners ondersteunt binnen een ruimer en kwalitatief sterk supply chain-denken.

Voor meer info kan u terecht bij:

Portilog          Rudi De Meyer  (tel +32 3 205 18 80)
Corinne Thijs  (tel +32 3 205 18 88)

O.T.M. contact en opvolging: Nik Delmeire

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1