OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Historiek van de organisatie in Vlaanderen

Rond 1980 richtten een 15-tal transportverantwoordelijken van industriële ondernemingen een belangenvereniging op, de Organisatie van Traffic Managers. Het doel van deze vereniging was kennis en ervaring uit te wisselen, zoeken naar oplossingen voor problemen van gemeenschappelijke aard, en de vakkennis verruimen. Dit initiatief was aanvankelijk regionaal van aard. Vanuit het Kortrijkse breidde O.T.M. zich uit tot een nationale vereniging en nam het de vorm aan van een Vereniging Zonder Winstoogmerk,

waarvan de statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 1989. De benaming "Organisatie Traffic Managers" wordt stelselmatig aangepast, eerst met de term "Belgische Multimodale Verladersorganisatie". Hierdoor werd benadrukt dat het werkveld van de leden zich niet beperkt tot de problematiek van het wegvervoer, maar zich over de totale logistieke keten uitstrekt.

Vele bedrijven zien meer en meer het belang in van een controle en sturing van de volledige "supply chain". Verladers en logistieke dienstverleners zijn allemaal "Partners" in de verschillende goederenstromen. Daarbij is een open dialoog meer dan ooit noodzakelijk. Daarom heeft O.T.M. gekozen om de vereniging open te stellen voor alle partijen die bij de logistieke dienstverlening berokken zijn, zonder echter onze eigenheid als "Verlader en Opdrachtgever" te willen verloochenen.

Dit groeiproces is nu achter de rug en O.T.M. is klaar voor nieuwe uitdagingen. De organisatie heeft als doelstelling om de meerwaarde die onze organisatie de bedrijven kan aanbieden, over te brengen naar de bedrijfsleiding.
Iedere ondernemer verwacht van haar managers een toegevoegde waarde en speurwerk naar optimalisatie en kostenbeheersing. O.T.M. is ervan overtuigd dat de functie "Logistiek - Traffic Manager " een meerwaarde kan bieden bij het opstellen van transportconcepten, marketing, aankoop van diensten, kostenopvolging, douane, goederenverzekering, enz.

Deze ruime waaier van activiteiten bevat beslist elementen, waarbij opportuniteiten voor optimalisatie mogelijk zijn. Efficiënte en een doorgedreven kostenbeheersing kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het totale bedrijfsresultaat.

Daarnaast wil O.T.M., in het kader van het verdedigen van de beroepsbelangen van de "Verlader", wegen op de besluitvorming rond transport- en logistieke problemen, dit via vertegenwoordiging in verschillende commissies en overlegstructuren. O.T.M. levert, met zijn praktische kennis vanuit het bedrijfsleven zeker een positieve bijdrage in de diverse onderhandelingen.

Bij O.T.M. zijn voor het ogenblik ongeveer 300 bedrijven aangesloten, zowel KMO's als Multinationals. Sinds 2004 vertegenwoordigt O.T.M. de Belgische verladers binnen de E.S.C., de European Shippers' Council. Dit heeft ertoe geleid dat de organisatie haar naam aangepast heeft tot "O.T.M. Belgian Shippers' Council".

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1