OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Bron: OTM – Helpdesk – mei

U stelde volgende vraag via de OTM helpdesk:

Wij hebben geregeld zendingen waarbij het eindadres buiten de EU is maar waar wij de goederen moeten aanleveren op een intermediate ship-to adres binnen de EU (plaats waar de carrier van de klant het overneemt). Deze zendingen worden verstuurd met incoterm 'FCA [Plaats van intermediate ship-to adres]'.
Wie is er in zulke gevallen verantwoordelijk voor het opmaken van het exportdocument: wij of de klant (of diens carrier)?

Log in en lees het antwoord hier

Bron: OTM - Helpdesk - april

U stelde volgende vraag via de OTM helpdesk:

Waneer wij zendingen in container laten vertrekken moeten de paletten meestal vastgemaakt worden (stouwen) Zijn de medewerkers die dit uitvoeren onderworpen aan verplichte opleiding? Is hiervoor een attest nodig of bepaalde tools.

Log in en lees het antwoord hier

Bron: OTM - Helpdeskvraag – maart

U stelde volgende vraag via onze helpdesk:

Een transporteur heeft 1 dag te laat geleverd bij onze klant. De transporteur heeft achteraf toegegeven dat er bij hen een fout gebeurd is.

Dit was een werfleveringen en de daardoor ontstane kosten bedragen ongeveer 5000€. Ik wil dit doorrekenen naar de klant maar deze verschuilt zich achter cmr wetgeving en zegt dat ze enkel kosten kunnen dragen ter waarde van het transport. Klopt dat? Zoja, zijn er andere mogelijkheden om deze kosten door te rekenen?

Log in en lees het antwoord hier

Bron: OTM - Helpdeskvraag - maart

U stelde volgende vraag via de helpdesk:

Graag had ik het wettelijk kader hierrond vernomen.
Wie is wat verplicht om te doen?
Zijn er intelligentere oplossingen dan deze formulieren door te gaan sturen?

Log in en lees het antwoord hier

Bron: OTM - Helpdeskvraag – februari

U stelde volgende vraag via onze helpdesk:

Ik heb een dringende vraag ivm cabotage. Een van onze transporteurs werkt met een onderaanemer die beschuldigd wordt van cabotage. In onze contracten met de transporteurs wordt vermeld dat de transporteur zich moet houden aan de locale en Europese wetgeving. De gecontracteerde transporteur had hetzelfde in zijn contract met de onderaannmer.

Wat is onze verantwoordelijkheid in dit gebeuren? Kunnen we hiervoor verantwoordelijk worden gehouden + kunnen er boetes ook aan de verlader worden voorgelegd?

Hoe kan dit vermeden worden? Hebben jullie kennis van 'best practices' bij andere verladers, kunnen we bepaalde controles uitvoeren, bestaat er een zwarte lijst met eventuele 'slechte leerlingen'? Alle info is welkom.

Log in en lees het antwoord hier

Bron: OTM - Helpdeskvraag – februari

U stelde volgende vraag via onze helpdesk:

Wat kunnen wij ondernemen als een transporteur niet in staat is om ons een POD te bezorgen van een bepaalde zending. Transporteur beweert geleverd te hebben, maar klant beweert niks ontvangen te hebben. Kunnen wij in dit geval de waarde vd goederen claimen naar onze transporteur toe?

Log in en lees het antwoord hier

Op 26 en 27 september was Prologistics Brussel de ontmoetingsplaats voor de professionals van de logistiek. Deze beurs mocht zich verheugen in een meer dan bevredigende opkomst.

Ambassadeurs Flanders Logistics

Tijdens de workshop "Ambassadeurs Flanders' Logistics” die doorgaat op 12 augustus 2010 in Antwerpen, zal OTM haar visie weergeven over duurzame logistiek. Het onderwerp van Presentatie duurzame logistiek is : ‘Duurzame Logistiek; van theorie naar praktijk’.

Infrastructuurnetwerk hebben ertoe geleid dat transport, distributie en logistiek (TDl) een belangrijk aandeel in de economie heeft verworven. Binnen de algemene tertiarisering van de economie groeit de transportsector zelfs een stuk sneller dan gemiddeld. Dit economisch succesverhaal kent echter ook een keerzijde.

Op 26 mei kan u deelnemen aan de expertenworkshop.

Crosstalks is een initiatief van Flanders Smart Hub en de VUB waar onder meer aandacht wordt geschonken aan duurzame logistiek. Ondermeer O.T.M. presenteerde een aantal manieren om door bundelen van goederenstromen te komen tot meer mobiliteit en minder hinder. De sessie werd opgevat als een interactieve workshop

Crosstalks

Crosstalks is een initiatief van Flanders Smart Hub en de VUB waar onder meer aandacht wordt geschonken aan duurzame logistiek. Ondermeer O.T.M. presenteerde een aantal manieren om door bundelen van goederenstromen te komen tot meer mobiliteit en minder hinder. De sessie werd opgevat als een interactieve workshop waar plaats was voor brainstorming en kennisdeling. Uit de sessie onthouden we volgende punten:

de overheid kan een belangrijke rol spelen door mobilisatie en sensibilisatie van de verladers, door bedrijventerreinen zodanig in te richten dat bundeling wordt aangespoord , stimuleren van een gemeenschappelijke vrachtdienst op een bedrijventerrein
op het vlak van stadsdistributie kan nog veel gerealiseerd worden , maar er zijn belangrijke knelpunten te bespreken : kosten/baten niet éénvoudig te berekenen, welke actoren spelen een belangrijke rol en wie draagt welke verantwoordelijkheid , wordt er uit vrije wil aan projecetn meegewerkt of wordt men gedwongen en uiteraard de rol van de overheid

vele bedrijven zowel verladers als transportbedrijven hebben een beperkt zicht op hun eigen goederenstromen
consolidatiemogelijkheden worden vaak bepaald door vereiste levertijden

multimodaal ja , maar is er voldoende infrastructuur

groen transport OK , maar het moet kostenneutraal zijn is meestal het motto ; eens externe kosten geinternaliseerd zullen worden , zullen bedrijven pro-actiever aan groene transporten werken

samenwerkingsverbanden OK , maar wat met vertrouwelijke informatie met potentiele concurrenten ; is het zinvol om een beroep te doen op een orchestrator en wat met het afstemmen van supply chains op elkaar
logistieke dienstverleners gebruiken de inefficienties nog te vaak in hun voordeel

Consolidatiepunten

Het creëren van consolidatiepunten in een KMO zone heeft volgend draagvlak:
 1. Een verzamelpunt van goederenstromen EN diensten in een industrie zone.
 2. Dit verzamelpunt heeft 24 uren bediening en heeft als voordeel:
 • Samenbrengen van de goederenstromen. (bundeling- transportbesparing- CO2 milieu)
 • Flexibiliteit van aan en uitleveringen (verspreid over 24 uren)
 • Optimaliseren van prijzen en looptijden
 1. Het consolidatiepunt beschikt over de nodige kennis van de bestaande wetgevingen in verband met de import en export van goederen wereldwijd. Het beschikt over de nodige certificeringen die geldig zijn voor al de aangesloten bedrijven. (vb: AEO,-Authorised Economic Operator full certificering t.t.z. Douane en security). Men kan ook overwegen om een centrale goederenverzekering af te sluiten.
 2. Optimalisatie van transport en logistieke kosten. (economisch bedrijfsvoordeel)
 3. De kosten voor dit 'verzamelpunt' worden gedragen door de deelnemende bedrijven (sleutelverdeling aan de hand van vast te leggen parameters) maar door het concentreren van goederenstromen en administratieve taken kan men veel efficiënter werken met een gunstig economisch gevolg.

Voorbeeld:

De deelnemende bedrijven leveren vanuit de productie hun afgewerkte producten met aanduiding van minimale verzendingsgegevens aan het consolidatiepunt. Daar worden met kennis van alle wetgevingen en voorschriften alle documenten opgesteld om de goederen op een efficiënte en met de beste kwaliteit / prijs verhouding bij de klant te brengen. De opvolging van de goederen gebeurt door dit consolidatiepunt. De factuurcontrole (looptijd -prijs) gebeurt ook door dit punt. Na vrijgave van de factuur wordt deze aan de boekhouding van de deelnemende bedrijven ter beschikking gesteld voor betaling. Bij importen worden de goederen van de deelnemende bedrijven aan dit punt geleverd, die instaat voor de nodige administratie, en eventuele vrijgave (douane) van de goederen. De goederen worden dan met intern transport aan de betrokken geleverd. De betaling gebeurt op dezelfde wijze zoals bij export.

Voordelen van een consolidatiepunt

Deze werkwijze ontlast niet alleen de deelnemer van de administratieve taken voor het verzenden, ontvangen, opvolgen en factuurcontrole van de goederen, maar heeft ook nog het voordeel gezien men de goederenstromen gaat bundelen men ook kan genieten van betere transportprijzen.

Ook de kennis van wetgeving en certificatie wordt centraal bijgehouden in het consolidatiepunt wat op een individuele basis haast een onmogelijke taak is.

Om de resultaten of het ratio effect te kunnen meten moet het deelnemend bedrijf zijn bestaande logistieke kosten ivm exporteren en importeren van goederen (transportprijzen en de administratieve kosten) vergelijken met de kosten die hij heeft bij het gebruik van een consolidatie punt in de zone.

Roger Van den Bossche

Uitgangspunt is de groei in de logistieke sector

De logistieke sector is de draaischijf van de Belgische economie. Om de groei in de sector zeker te stellen moeten bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid nadenken over duurzame oplossingen.

 • Er zal minder volume moeten vervoerd worden door lichtere en compactere producten te ontwerpen, minder kilometers worden gereden door meer volume per lading te vervoeren, en er zal minder brandstof moeten verbruikt worden door energiezuinige motoren.
 • De transportkosten zullen toenemen, dat lijkt onontkoombaar als gevolg van kilometerheffing, tolheffingen, brandstofprijzen, files, milieuheffingen, en een tekort aan chauffeurs. DUURZAME logistiek wordt een 'HOT' thema.

Efficiënte logistiek is goed voor bedrijf en milieu.

Goede logistiek leidt tot minder: voertuigkilometers, Energieverbruik, CO2 uitstoot, en fijnstof.

Een goed georganiseerde logistiek verlaagt de bedrijfskosten en leidt tot verhoging van de klanttevredenheid.

Het is voor ieder bedrijf interessant om de volgende scenario's eens door te rekenen:

 • Hoeveel stijgt de nettowinst bij 10% lagere transportkosten?
 • Wat zijn de gevolgen als door kilometerheffing, stijging van brandstofkosten en files de transportkosten met 25% toenemen?

Naast het milieu effect kunnen de bedrijven ook genieten van economisch voordelen.

Praktische aanpak

Er zijn 3 algemene aandachtsgebieden:

 • Directiebeleid: Het bedrijfsleven overtuigen van enerzijds het milieu effect maar ook op het economisch voordeel bij het aansturen van logistieke onderwerpen, zoals het ontwikkelen van een strategie voor stijgende transportprijzen, het 'groen' aanbieden of inkopen van transportdiensten, of in overleg met afnemers streven naar logistieke optimalisatie.
 • Product en productie: het compacter of lichter maken van producten en verpakking, het verminderen van retourstromen of delen van de productie verplaatsen naar de meest optimale plaats.
 • Logistieke organisatie: hier zijn een groot aantal organisatorische aandachtspunten voorhanden die leiden tot een betere goederenstroombeheersing waaronder een hogere beladingsgraad, lagere distributiekosten en vervoer over water of per spoor in plaats van over de weg.

Naast kostenvoordelen bij het transport zijn soms ook kostenvoordelen te behalen in de interne organisatie, zoals het magazijn.

Voor transporteurs, logistieke dienstverleners, bedrijven met eigen vrachtwagens of bestelwagens zijn er nog 2 aandachtsgebieden:

 • Transportorganisatie: successen zijn geboekt met maatregelen die leiden tot een hogere beladingsgraad van auto's, (inklapbare laadeenheden), aanpassing aan het transportmaterieel, inzet van lange en zwaardere voertuigen (LZV's of ECO voertuigen) of voertuigen met dubbele laadvloeren. Ook het bundelen van lading door samenwerking met andere bedrijven levert vaak interessante voordelen op.
 • Voertuig en chauffeur: Een actief directiebeleid richting chauffeurs leidt al gauw tot 10% brandstofbesparing en tot lagere voertuigkosten. Motiveringsmaatregelen, zoals het publiceren van het brandstofverbruik per chauffeur,de 'chauffeur van de maand', aanzetten tot regelmatige controle van de bandenspanning, periodieke beoordelingsgesprekken, rijstijltrainingen en boordapparatuur voor registratie van rijgedrag en brandstofverbruik zijn veel voorkomende instrumenten.

Verbeteringsmaatregelen voor het optimaliseren van de bedrijf logistiek.

Hierbij een overzicht van 5 clusters en 18 aandachtspunten die kunnen bijdragen om de doelstelling te bereiken.
Alle actoren in de 'supply chain' komen hierbij aan bod.

Cluster A - Logistiek in de directiekamer.

Doelgroep: verladers (industrie, handel, bouw, landbouwsector)

1. Agenderen

Logistiek wordt een strategische bedrijfsdiscipline. In de meest ideale situatie worden logistieke beslissingen - structureel en met een afdelingsoverschrijdende visie - op directie niveau genomen aan de hand van logistieke prestatie-indicatoren. In de minimale variant is logistiek een regelmatig terugkerend onderwerp bij beleidsbeslissingen door de bedrijfsdirectie.

Het Belgische bedrijfsleven kan en moet zijn logistiek en transport efficiënter en duurzamer maken.

2. Wettelijke verplichtingen

Vervoersmaatregelen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de overheid. Bijvoorbeeld het reduceren van voertuigbewegingen in een regio met als gevolg een reductie van CO2, of fijnstof.

Bij de inkoop van logistieke diensten worden duurzaamheideisen gesteld aan transporteurs en logistiek dienstverleners, hetzij op eigen initiatief, hetzij op instigatie van regionale overheden

3. Ketenlogistiek (supply chain management)

Samen met een of meer afnemers en/of toeleveranciers wordt een optimaal eindresultaat in de productieketen nagestreefd. Het gezamenlijke eindresultaat wordt gesteld boven het resultaat van de individuele onderneming. Door verticale samenwerking wordt gezamenlijk gestuurd op prijs, kosten, snelheid, betrouwbaarheid, vraagvoorspellingen, efficiency, effectiviteit en duurzaamheid in de logistieke keten.

4. "Groen" inkopen

Bij de inkoop van logistieke diensten worden duurzaamheideisen gesteld aan transporteurs en logistiek dienstverleners, hetzij op eigen initiatief, hetzij op richtlijnen van de overheden.

Cluster B – Productie

Doelgroep: verladers (industrie, handel, bouw, landbouwsector)

5. Wijziging productielocatie.

Maatregelen die de vervoersafstanden van en naar een productielocatie verkorten. Bijvoorbeeld:

 • plaatsing productielocatie dichter bij het afzet- of leveranciersgebied
 • uitbesteden productie in plaats van zelf doen
 • prefab in plaats van vervaarding op locatie plaatsing

6. Aanpassen product.

Het product of de verpakking wordt lichter of compacter ontworpen, waardoor er meer eenheden in een vervoermiddel kunnen worden geladen.

7. Verminderen retour- en afvalstromen.

Alle maatregelen die leiden tot vermindering van deze afgeleide stromen.

Cluster C - Goederenstroombeheersing

Doelgroepen: verladers (industrie, handel, bouw, landbouwsector) logistieke dienstverleners

8. Management informatie logistiek

Het informatiesysteem is specifiek ingericht om de logistieke prestaties binnen de goederenstroombeheersing vast te leggen ten behoeve van het logistiek management. De uitkomsten worden voortdurend ingezet om verbeteringen te realiseren.

9. Samenwerking tussen verladers

Bundeling van goederenstromen door horizontale samenwerking tussen verladers

10. "Modal shift"

Transportstromen over de weg overhevelen naar spoor of water

11. Optimaliseren routes wegvervoer

Bijvoorbeeld:

 • verplaatsen distributiecentra
 • verlengen 'planningshorizon'
 • reduceren leveringsfrequenties
 • directe belevering zonder tussenopslag, of juist het omgekeerde...
 • regionale depots met aanvoer in volle wagenladingen
 • geografische clustering met vaste leverdagen
 • verhogen beladingsgraad voertuigen, pallets en andere ladingdragers

Cluster D – Transportuitvoering

Doelgroepen: beroepsgoederenvervoer, verladers met eigen voertuig

12. Managementinformatie transportorganisatie

Het informatiesysteem is specifiek ingericht om de transportprestaties vast te leggen ten behoeve van het transportmanagement. De uitkomsten worden voortdurend ingezet om verbeteringen te realiseren.

13. Samenwerking in transport

Bundeling van lading door horizontale samenwerking tussen meerdere transportondernemingen, bijvoorbeeld door:

 • gezamenlijke gecentraliseerde transportplanning
 • gezamenlijke platforms (inzet van gezamenlijke vervoer- en opslagcapaciteit)
 • zendingen van meerdere vervoerders bundelen in een voertuig
 • het combineren van afleveringen met het ophalen van afval- en retourstromen; . gezamenlijke lijndiensten tussen DC's
 • uitbesteding van onrendabele zendingen aan gespecialiseerde transporteurs

14. Transportplanning en automatisering

Bijvoorbeeld:

 • optimaliseren van rit- en routeplanning
 • optimaliseren van transportroutes
 • vermindering leegrijden en gerichte acquisitie voor retourlading
 • vermindering omrijdkilometers
 • kortere ritafstanden door verhogen dropdichtheid
 • samen laden van kleine zendingen
 • verbeteren automatisering, zoals rit- en routeplanning, boordcomputers, navigatiesystemen en tracking en tracing.

Cluster E - Voertuig en chauffeur

Doelgroepen: beroepsgoederenvervoer verladers met eigen voertuigen

15. Management informatie transportuitvoering

Het informatiesysteem is specifiek ingericht om de prestaties vast te leggen per voertuig en per chauffeur ten behoeve van het transportmanagement. De uitkomsten worden voortdurend ingezet om verbeteringen te realiseren.

16. Optimaliseren transportmaterieel en laadeenheden

Alle maatregelen die leiden tot een hogere beladingsgraad door een betere belading van ladingdragers (zoals pallets en rolcontainers, inklapbare laadeenheden) en aanpassing aan het transportmaterieel. Bijvoorbeeld door de inzet van lange en zwaardere voertuigen (LZV's), voertuigen met dubbele laadvloeren en hybride of multifunctionele voertuigen

17. Bewerkstelligen zuiniger rijgedrag

Bijvoorbeeld:

 • motiveringsmaatregelen, zoals: 'de chauffeur van de maand', publiceren van het
 • brandstofverbruik per chauffeur, aanzetten tot regelmatige controle, bandenspanning, periodieke beoordelingsgesprekken met de chauffeurs
 • rijstijltrainingen
 • boordapparatuur voor registratie rijgedrag en brandstofverbruik

18. Schoner transportmaterieel en brandstof

Het inzetten van voertuigen die schoner- of stiller zijn en het rijden op schonere brandstoffen, dan de wettelijke norm van het moment.

Diverse onderzoeken en rapporten hebben als gevolg dat in de industriële middens meer en meer het idee leeft dat het toekomstig succes van een bedrijf zal afhangen van de mate van milieu bewust handelen.

Een nieuwe uitdaging staat voor de poort.

Als vertegenwoordiger van de verladende industrie vinden wij het onze plicht om onze leden te wijzen op de voordelen en ratio effecten dat een project 'Duurzaamheid' voor de bedrijfswereld kan betekenen.

Wij zien in een dergelijk project hulpmiddelen om bestaande of komende problemen aan te pakken:

 • Toenemende mobiliteitscongestie.
 • Milieu problematiek – beperking van de CO2 uitstoot.
 • Sterk toenemende kostendruk in het transportgebeuren.
 • Door het creëren van consolidatie punten met 24 uren service een eerste aanloop in de problematiek van uitbreiding van de laad- en lostijden.

Daarbij staan 3 thema's centraal:

Transportefficientie

Transportefficientie in de betekenis van het beperken van het aantal voertuigkilometers met zo min mogelijk milieueffecten.

Transportpreventie

Transportpreventie in de betekenis dat vervoersbewegingen die geen toegevoegde waarde hebben voor de kwaliteit van het product achterwege blijven.

Bij deze 2 vormen van aanpak willen wij ons focussen op de milieu problematiek. Gezien de uitstoot van CO2 rechtstreeks gekoppeld is aan het verbruik van fossiele brandstoffen beschouwen wij de mobiliteitsfactor daarin van primordiaal belang. Bvb. een vrachtwagen verbruikt gemiddeld 3 liter om een afstand van 10 km af te leggen tegen een gelijkmatige snelheid. Wanneer deze door vertragingen in het verkeer elke 100 meter halt dient te houden is het verbruik 10 x groter of 30 liter! Een vrachtwagen van 44 ton heeft een CO2 uitstoot van ca.100Kg. Wanneer we dezelfde rekening maken zoals hierboven is ook de CO2 uitstoot 10x groter. Deze situatie is helaas geen uitzondering op onze wegen. Anderzijds zijn KM besparingen door het bundelen van goederenstromen, het optimaliseren van de benuttinggraad van vrachtwagen bij heen en terugvrachten en het optimaal benutten van alternatieve vervoersmodi (spoor, binnenwateren) ook van groot belang. Het optimaliseren van beide zou een grote stap betekenen in de goede richting. Elke besparing van 10.000 km betekent een besparing van 100.000 kg CO2 uitstoot.

Consolidatie

Consolidatie is een derde en eveneens zeer belangrijk thema. Dit is het creëren van consolidatie of verzamelpunten van goederenstromen én diensten.

Dit project is zowel toepasbaar in een bedrijf met verschillende vestigingen, of in bestaande of nieuwe bedrijven terreinen. Belangrijk is dat de resultaten moeten uitmonden in economische resultaten voor alle betrokkenen. Wij zijn ons echter bewust dat dergelijke projecten maar kans op succes hebben met steun van de overheid. In deze context hadden wij al gesprekken met verschillende kabinetten en hebben een basis concept opgesteld onder de vlag van 'Flanders Logistics' met als titel: "De nieuwe uitdaging o.t.m. bijdrage duurzame logistiek anders, efficienter, en beter"

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1