OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Uitgangspunt is de groei in de logistieke sector

De logistieke sector is de draaischijf van de Belgische economie. Om de groei in de sector zeker te stellen moeten bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid nadenken over duurzame oplossingen.

 • Er zal minder volume moeten vervoerd worden door lichtere en compactere producten te ontwerpen, minder kilometers worden gereden door meer volume per lading te vervoeren, en er zal minder brandstof moeten verbruikt worden door energiezuinige motoren.
 • De transportkosten zullen toenemen, dat lijkt onontkoombaar als gevolg van kilometerheffing, tolheffingen, brandstofprijzen, files, milieuheffingen, en een tekort aan chauffeurs. DUURZAME logistiek wordt een 'HOT' thema.

Efficiënte logistiek is goed voor bedrijf en milieu.

Goede logistiek leidt tot minder: voertuigkilometers, Energieverbruik, CO2 uitstoot, en fijnstof.

Een goed georganiseerde logistiek verlaagt de bedrijfskosten en leidt tot verhoging van de klanttevredenheid.

Het is voor ieder bedrijf interessant om de volgende scenario's eens door te rekenen:

 • Hoeveel stijgt de nettowinst bij 10% lagere transportkosten?
 • Wat zijn de gevolgen als door kilometerheffing, stijging van brandstofkosten en files de transportkosten met 25% toenemen?

Naast het milieu effect kunnen de bedrijven ook genieten van economisch voordelen.

Praktische aanpak

Er zijn 3 algemene aandachtsgebieden:

 • Directiebeleid: Het bedrijfsleven overtuigen van enerzijds het milieu effect maar ook op het economisch voordeel bij het aansturen van logistieke onderwerpen, zoals het ontwikkelen van een strategie voor stijgende transportprijzen, het 'groen' aanbieden of inkopen van transportdiensten, of in overleg met afnemers streven naar logistieke optimalisatie.
 • Product en productie: het compacter of lichter maken van producten en verpakking, het verminderen van retourstromen of delen van de productie verplaatsen naar de meest optimale plaats.
 • Logistieke organisatie: hier zijn een groot aantal organisatorische aandachtspunten voorhanden die leiden tot een betere goederenstroombeheersing waaronder een hogere beladingsgraad, lagere distributiekosten en vervoer over water of per spoor in plaats van over de weg.

Naast kostenvoordelen bij het transport zijn soms ook kostenvoordelen te behalen in de interne organisatie, zoals het magazijn.

Voor transporteurs, logistieke dienstverleners, bedrijven met eigen vrachtwagens of bestelwagens zijn er nog 2 aandachtsgebieden:

 • Transportorganisatie: successen zijn geboekt met maatregelen die leiden tot een hogere beladingsgraad van auto's, (inklapbare laadeenheden), aanpassing aan het transportmaterieel, inzet van lange en zwaardere voertuigen (LZV's of ECO voertuigen) of voertuigen met dubbele laadvloeren. Ook het bundelen van lading door samenwerking met andere bedrijven levert vaak interessante voordelen op.
 • Voertuig en chauffeur: Een actief directiebeleid richting chauffeurs leidt al gauw tot 10% brandstofbesparing en tot lagere voertuigkosten. Motiveringsmaatregelen, zoals het publiceren van het brandstofverbruik per chauffeur,de 'chauffeur van de maand', aanzetten tot regelmatige controle van de bandenspanning, periodieke beoordelingsgesprekken, rijstijltrainingen en boordapparatuur voor registratie van rijgedrag en brandstofverbruik zijn veel voorkomende instrumenten.

Verbeteringsmaatregelen voor het optimaliseren van de bedrijf logistiek.

Hierbij een overzicht van 5 clusters en 18 aandachtspunten die kunnen bijdragen om de doelstelling te bereiken.
Alle actoren in de 'supply chain' komen hierbij aan bod.

Cluster A - Logistiek in de directiekamer.

Doelgroep: verladers (industrie, handel, bouw, landbouwsector)

1. Agenderen

Logistiek wordt een strategische bedrijfsdiscipline. In de meest ideale situatie worden logistieke beslissingen - structureel en met een afdelingsoverschrijdende visie - op directie niveau genomen aan de hand van logistieke prestatie-indicatoren. In de minimale variant is logistiek een regelmatig terugkerend onderwerp bij beleidsbeslissingen door de bedrijfsdirectie.

Het Belgische bedrijfsleven kan en moet zijn logistiek en transport efficiënter en duurzamer maken.

2. Wettelijke verplichtingen

Vervoersmaatregelen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de overheid. Bijvoorbeeld het reduceren van voertuigbewegingen in een regio met als gevolg een reductie van CO2, of fijnstof.

Bij de inkoop van logistieke diensten worden duurzaamheideisen gesteld aan transporteurs en logistiek dienstverleners, hetzij op eigen initiatief, hetzij op instigatie van regionale overheden

3. Ketenlogistiek (supply chain management)

Samen met een of meer afnemers en/of toeleveranciers wordt een optimaal eindresultaat in de productieketen nagestreefd. Het gezamenlijke eindresultaat wordt gesteld boven het resultaat van de individuele onderneming. Door verticale samenwerking wordt gezamenlijk gestuurd op prijs, kosten, snelheid, betrouwbaarheid, vraagvoorspellingen, efficiency, effectiviteit en duurzaamheid in de logistieke keten.

4. "Groen" inkopen

Bij de inkoop van logistieke diensten worden duurzaamheideisen gesteld aan transporteurs en logistiek dienstverleners, hetzij op eigen initiatief, hetzij op richtlijnen van de overheden.

Cluster B – Productie

Doelgroep: verladers (industrie, handel, bouw, landbouwsector)

5. Wijziging productielocatie.

Maatregelen die de vervoersafstanden van en naar een productielocatie verkorten. Bijvoorbeeld:

 • plaatsing productielocatie dichter bij het afzet- of leveranciersgebied
 • uitbesteden productie in plaats van zelf doen
 • prefab in plaats van vervaarding op locatie plaatsing

6. Aanpassen product.

Het product of de verpakking wordt lichter of compacter ontworpen, waardoor er meer eenheden in een vervoermiddel kunnen worden geladen.

7. Verminderen retour- en afvalstromen.

Alle maatregelen die leiden tot vermindering van deze afgeleide stromen.

Cluster C - Goederenstroombeheersing

Doelgroepen: verladers (industrie, handel, bouw, landbouwsector) logistieke dienstverleners

8. Management informatie logistiek

Het informatiesysteem is specifiek ingericht om de logistieke prestaties binnen de goederenstroombeheersing vast te leggen ten behoeve van het logistiek management. De uitkomsten worden voortdurend ingezet om verbeteringen te realiseren.

9. Samenwerking tussen verladers

Bundeling van goederenstromen door horizontale samenwerking tussen verladers

10. "Modal shift"

Transportstromen over de weg overhevelen naar spoor of water

11. Optimaliseren routes wegvervoer

Bijvoorbeeld:

 • verplaatsen distributiecentra
 • verlengen 'planningshorizon'
 • reduceren leveringsfrequenties
 • directe belevering zonder tussenopslag, of juist het omgekeerde...
 • regionale depots met aanvoer in volle wagenladingen
 • geografische clustering met vaste leverdagen
 • verhogen beladingsgraad voertuigen, pallets en andere ladingdragers

Cluster D – Transportuitvoering

Doelgroepen: beroepsgoederenvervoer, verladers met eigen voertuig

12. Managementinformatie transportorganisatie

Het informatiesysteem is specifiek ingericht om de transportprestaties vast te leggen ten behoeve van het transportmanagement. De uitkomsten worden voortdurend ingezet om verbeteringen te realiseren.

13. Samenwerking in transport

Bundeling van lading door horizontale samenwerking tussen meerdere transportondernemingen, bijvoorbeeld door:

 • gezamenlijke gecentraliseerde transportplanning
 • gezamenlijke platforms (inzet van gezamenlijke vervoer- en opslagcapaciteit)
 • zendingen van meerdere vervoerders bundelen in een voertuig
 • het combineren van afleveringen met het ophalen van afval- en retourstromen; . gezamenlijke lijndiensten tussen DC's
 • uitbesteding van onrendabele zendingen aan gespecialiseerde transporteurs

14. Transportplanning en automatisering

Bijvoorbeeld:

 • optimaliseren van rit- en routeplanning
 • optimaliseren van transportroutes
 • vermindering leegrijden en gerichte acquisitie voor retourlading
 • vermindering omrijdkilometers
 • kortere ritafstanden door verhogen dropdichtheid
 • samen laden van kleine zendingen
 • verbeteren automatisering, zoals rit- en routeplanning, boordcomputers, navigatiesystemen en tracking en tracing.

Cluster E - Voertuig en chauffeur

Doelgroepen: beroepsgoederenvervoer verladers met eigen voertuigen

15. Management informatie transportuitvoering

Het informatiesysteem is specifiek ingericht om de prestaties vast te leggen per voertuig en per chauffeur ten behoeve van het transportmanagement. De uitkomsten worden voortdurend ingezet om verbeteringen te realiseren.

16. Optimaliseren transportmaterieel en laadeenheden

Alle maatregelen die leiden tot een hogere beladingsgraad door een betere belading van ladingdragers (zoals pallets en rolcontainers, inklapbare laadeenheden) en aanpassing aan het transportmaterieel. Bijvoorbeeld door de inzet van lange en zwaardere voertuigen (LZV's), voertuigen met dubbele laadvloeren en hybride of multifunctionele voertuigen

17. Bewerkstelligen zuiniger rijgedrag

Bijvoorbeeld:

 • motiveringsmaatregelen, zoals: 'de chauffeur van de maand', publiceren van het
 • brandstofverbruik per chauffeur, aanzetten tot regelmatige controle, bandenspanning, periodieke beoordelingsgesprekken met de chauffeurs
 • rijstijltrainingen
 • boordapparatuur voor registratie rijgedrag en brandstofverbruik

18. Schoner transportmaterieel en brandstof

Het inzetten van voertuigen die schoner- of stiller zijn en het rijden op schonere brandstoffen, dan de wettelijke norm van het moment.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1