OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Crosstalks

Crosstalks is een initiatief van Flanders Smart Hub en de VUB waar onder meer aandacht wordt geschonken aan duurzame logistiek. Ondermeer O.T.M. presenteerde een aantal manieren om door bundelen van goederenstromen te komen tot meer mobiliteit en minder hinder. De sessie werd opgevat als een interactieve workshop waar plaats was voor brainstorming en kennisdeling. Uit de sessie onthouden we volgende punten:

de overheid kan een belangrijke rol spelen door mobilisatie en sensibilisatie van de verladers, door bedrijventerreinen zodanig in te richten dat bundeling wordt aangespoord , stimuleren van een gemeenschappelijke vrachtdienst op een bedrijventerrein
op het vlak van stadsdistributie kan nog veel gerealiseerd worden , maar er zijn belangrijke knelpunten te bespreken : kosten/baten niet éénvoudig te berekenen, welke actoren spelen een belangrijke rol en wie draagt welke verantwoordelijkheid , wordt er uit vrije wil aan projecetn meegewerkt of wordt men gedwongen en uiteraard de rol van de overheid

vele bedrijven zowel verladers als transportbedrijven hebben een beperkt zicht op hun eigen goederenstromen
consolidatiemogelijkheden worden vaak bepaald door vereiste levertijden

multimodaal ja , maar is er voldoende infrastructuur

groen transport OK , maar het moet kostenneutraal zijn is meestal het motto ; eens externe kosten geinternaliseerd zullen worden , zullen bedrijven pro-actiever aan groene transporten werken

samenwerkingsverbanden OK , maar wat met vertrouwelijke informatie met potentiele concurrenten ; is het zinvol om een beroep te doen op een orchestrator en wat met het afstemmen van supply chains op elkaar
logistieke dienstverleners gebruiken de inefficienties nog te vaak in hun voordeel

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1