OTM Belgian Shippers' Council

Hackhathonhoofd logo met titel grote resoltie1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Ons programma is online! Wees er als de kippen bij en reserveer uw plaatsje in onze kwalitatief opleidingsaanbod!

Tevens kan u hiervoor genieten van speciale tariefvoorwaarden wanneer u lid wordt van onze organisatie. Daarnaast heeft u ook nog de mogelijkheid om via KMO-portefeuille of andere subsidie-organen een deel van uw opleidingskost terug te vorderen.

Download hier het printbare overzicht van alle opleidingen.

De Incoterms 2010 zijn internationaal gebruikte termen die wereldwijd toegepast worden. Zij dragen bij tot het afsluiten van correcte en duidelijke handelstransacties. Misverstanden en dure juridische procedures kunnen hierdoor vermeden worden.

Waar en wanneer

Antwerpen: 06/03/18
Gent Deurle

meteen inschrijven

De globalisatie van de economie biedt ondernemingen toegang tot tal van buitenlandse markten. Dit impliceert complexere handelstransacties, grotere volumes en risico's, hogere geldwaarden!

Waar en wanneer

Antwerpen: dinsdag 14 & 21/11/2017
Antwerpen - Blue Point – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem

Meteen inschrijven

Met een correct ingevulde vrachtbrief vermijdt u discussies over aansprakelijkheden, rechten en plichten, stilstanden,… en de daaraan verbonden kosten en ontevreden klanten!

Waar en wanneer

Antwerpen: dinsdag 05/12/2017
Antwerpen - Blue Point – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt, zo getuige het voorbije jaar!
De implementatie van de UCC code is volop aan de gang, we krijgen meer zicht op de implicaties van de Brexit, de ontwikkelingen rond CETA, ...
Tijdens deze infonamiddag geven we u een overzicht van thema’s waar ondernemingen die in 2018 met douane bezig zijn zoal van op de hoogte moeten zijn.
De inhoud en topics zullen aangepast worden in functie van de actualiteit!
Naast deze uiteenzetting, is het de bedoeling er een interactieve sessie van te maken, waarbij voldoende ruimte wordt voorzien om vragen te stellen en uw ervaringen en bezorgdheden met ons en andere marktspelers te toetsen.

schrijfnuin

otm newHoe omgaan met de Export Controle Wetgeving
Vaak leeft nog de overtuiging dat de Export Controle Wetgeving enkel van toepassing is op bedrijven die exporteren naar gevoelige regio’s of die te maken hebben met wapens of defensie-gerelateerd materiaal.
Niets is echter minder waar!
Sancties kunnen van toepassing zijn op partijen die hier actief zijn en vrijwel alle producten kunnen aan deze wetgeving onderhevig geraken omwille van hun specificaties (militair, dual use of andere) of puur omwille van hun (potentiële) gebruik. Neem daarbij een voortdurende wijziging van deze wetgeving en je komt tot een complexe cocktail van elementen die niet altijd eenvoudig te beheren en controleren is.

Waar en wanneer

Antwerpen: dinsdag 29/09/2016
Gent: donderdag 08/06/2017
Antwerpen: ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Gent: Auberge du Pêcheur -Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

meteen inschrijven

Het Belgische accijnslandschap is uitermate versnipperd. Naast de regelgeving ter uitwerking van de Europese basisrichtlijn 2008/118/EG bestaan er tal van bijzondere regelgevingen die de productie, opslag, verzending en gebruik van de zogenaamde communautaire accijnsgoederen (alcohol, tabak en energieproducten en elektriciteit) beheersen. Verder kent België nog specifieke bepalingen inzake de nationale accijnsgoederen.
Een grondige kennis van de basisregels inzake accijnzen is onontbeerlijk wanneer men in de bedrijfsvoering met dergelijke producten geconfronteerd wordt.
Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij het EU- en Belgische accijnslandschap, met bijzondere aandacht voor de
communautaire en nationale accijnsgoederen, en hun respectievelijke schoringssystemen.

Waar en wanneer

Gent: donderdag 26/04/2018
Gent: Auberge du Pêcheur -Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

meteen inschrijven

De correcte indeling van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur is een must. Deze indeling heeft niet enkel haar belang voor douanedoeleinden (o.a. de bepaling van het correcte bedrag aan invoerrechten), maar speelt eveneens een belangrijke rol op een aantal gerelateerde domeinen.
Een goede beheersing van de regels die rond de indeling van goederen gelden, zal u in staat stellen de ingaande en uitgaande goederenstromen op een correcte wijze te behandelen.

Waar en wanneer 

Antwerpen: Donderdag 29/05/2018
Antwerpen: Hotel Serwir, Koning Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Deze worden uitvoerig besproken in de opleiding!

meteen inschrijven

Deze opleiding biedt de deelnemer een praktische kijk op de diverse indirecte fiscale aspecten die komen kijken bij de internationale handelingen van een onderneming.
BTW en douanerechten nemen een belangrijke plaats in de fiscale opbrengsten van de overheid. Tegelijkertijd wordt het takenpakket van de douane-administratie en daarmee ook de verplichtingen van de ondernemingen die actief zijn op het vlak van de internationale handel, er niet minder op.

Waar en wanneer

Gent: donderdag 08/03/2018
Auberge Du Pêcheur, Pontstraat 41 te 9831 Gent-Deurle

meteen inschrijven

Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument wordt, is het belangrijk de wetgeving te beheersen.
De Europese Unie heeft een aantal vrijhandelsakkoorden afgesloten. Een helder begrip van die akkoorden zal u ook de gelegenheid geven van hun voordelen te kunnen genieten, zowel bij invoer als bij uitvoer.

Waar en wanneer 

Sint-Niklaas: donderdag 17/05/18
Hotel Serwir, K. Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

meteen inschrijven

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van de UCC (Union Customs Code) op 01/05/2016 zal leiden tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering geleidelijk zal gebeuren.
Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk.

Waar en wanneer

Sint-Niklaas Serwir :15-22-29/03/2018

meteen inschrijven

Goed begonnen is half gewonnen!

Verbeteren van transport kwaliteit en –kost start bij het opstellen van een tender, een prijsaanvraag voor uw type business.

Deze opleiding begeleidt u stap voor stap bij het opmaken van een tender document en het begeleiden van de prijsaanvraag.

Doorheen de opleiding loopt een generieke case die de vertaalslag maakt van de theorie naar de praktijk.

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes!
U kan vóór de opleiding start, cases uit uw dagelijkse praktijk doorsturen.

Gent: Dinsdag 15/05/2018
De Pêcheur - Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

Ja, ik schrijf me hier in

Meten is weten.
Indien we niet weten waar we zijn, hoe weten we dan dat we er zijn?
Irrationele metingen leiden tot irrationeel gedrag!

Waar en wanneer 

Gent: dinsdag 06/03/2018
Auberge du Pêcheur - Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

Meteen inschrijven

Goede afspraken maken goede vrienden! 
Maak van meet af aan duidelijke afspraken over kwaliteit en prestatie indicatoren.

Waar en wanneer

Gent: dinsdag 24/04/2018
Auberge Du Pêcheur, Pontstraat 41 te 9831 Gent-Deurle

Meteen inschrijven

Vijf goede redenen om deze opleiding bij te wonen:

Waar en wanneer

Gent: donderdag 17,24/05/2018
Auberge du Pêcheur, Pontstraat 41. 9830 Sint-Martens-Latem

Meteen inschrijven

Waarom deze sessie? Zoals voorgeschreven in het ADR reglement moeten alle betrokkenen die met ADR goederen te maken hebben opgeleid zijn teneinde verwondingen, beschadigingen en andere mogelijke gevolgen te vermijden.
De aard van de ADR opleiding dient aangepast te zijn aan de taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen. De opleiding moet een algemene sensibilisering omvatten, alsook een opleiding in kader van de risico’s en gevaren van de gevaarlijke goederen. Uiteraard hebben we al deze factoren in achting genomen tijdens het samenstellen van onze cursus. (08u30 - 16u00)

schrijfnuin

In samenwerking met de ‘Vereniging voor Verkeersveiligheid’.

Ladingbeveiliging – de 4 V’s: Veiligheid, Verpakking, Verantwoordelijkheid en Verzekeringen!

Hoewel het aantal ongevallen met vrachtwagens daalt, wordt de schade ernstiger door gebrek aan ladingzekering zoals de wet het voorschrijft."

Waar en wanneer

Gent: dinsdag 05/06/2018
Auberge du Pêcheur -Pontstraat 41 - Sint-Martens-Latem

Meteen inschrijven

CTC
For all Air Cargo Trainings we refer to www.cargotrainingcenter.be
Trainings:
• Dangerous Goods – Refresher
• Dangerous Goods - Basic
• Air Cargo Security Awareness
• Customs - Basic
• ADR Awareness

Location BRUcargo - Bedrijvenzone Machelen Cargo 706 - 1830 Machelen

otm newHoe u uw magazijn optimaal in vorm houdt:Continuous improvement!

We leven meer dan ooit in een snelle en dynamische wereld waar e-commerce ook de logistieke processen beïnvloedt.
Dit impliceert voortdurend anticiperen op nieuwe uitdagingen door een volledige en herhaaldelijke proces en dataanalyse. Uw magazijn ontsnapt er in deze ontwikkelingen niet aan!

Waar en wanneer

Antwerpen: dinsdag 24, 31/10/2017
Blue Point, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen

Meteen inchrijven

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1